aspirant sztabowy ANDRZEJ SZCZEPANIAK - DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY MOGILNO - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY MOGILNO

aspirant sztabowy ANDRZEJ SZCZEPANIAK

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 1

Wykonuje swoje obowiązki w Mogilnie w rejonie następujących ulic:
 
3 Maja, 22 Stycznia, 900 – lecia, Aleja Armii Krajowej, Aleje Niepodległości, Adama Asnyka, Antoniego i Tadeusza Wesołowskich, Benedykta XVI, Benedyktyńska, ks. Mieczysława Brodowskiego, Grobla, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Jasna, Jana Kasprowicza, Kasztanowa, Janusza Korczaka, Aleksandra Kostki – Napierskiego, Kwiatowa, Łąkowa, prof. Czesława Łuczaka, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Moniuszki, Mariana Mrugowskiego, Leona Niewiadomskiego, Niezłomnych, Jana Nowaka – Jeziorańskiego, Alfonsa Tadeusza Olszaka, marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Bolesława Prusa, Przesmyk, Rynek, Sądowa, Henryka Sienkiewicza, Skwer Św. Wojciecha, Słoneczna, Sportowa, Józefa Trzcińskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Wesoła, Wiosenna, Wincentego Witosa, Wodna, Wybudowanie Świerkówiec, Stanisława Wyspiańskiego, Zbożowa.

Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:
 
    - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
   - podstawowe poradnictwo prawne,
   - udzielanie pomocy ofiarom przestepstw,
   - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
   - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
    (alkoholizm, narkomania),
   - pomoc nieletnim zagrozonym demoralizacją,
   - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
   - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestepstw i wykroczeń.
 
 
Kontakt z dzielnicowym:
 
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 6, tel. 315 95 06

tel. komórkowy: 786 859 129
 
adres e-mail dzielnicowy.mogilno1@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .

Plan priorytetowy na drugie półrocze 2019:

Zmniejszenie ilości zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem przez kierujących pojazdami obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu ulic Niezłomnych i Drogi Solidarności w Mogilnie .

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Mogilnie, Urząd Miejski w Mogilnie, zarządcy dróg.