aspirant sztabowy ANDRZEJ SZCZEPANIAK - DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY MOGILNO - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY MOGILNO

aspirant sztabowy ANDRZEJ SZCZEPANIAK

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 1

Wykonuje swoje obowiązki w Mogilnie w rejonie następujących ulic:
 
3 Maja, 22 Stycznia, 900 – lecia, Aleja Armii Krajowej, Aleje Niepodległości, Adama Asnyka, Antoniego i Tadeusza Wesołowskich, Benedykta XVI, Benedyktyńska, ks. Mieczysława Brodowskiego, Grobla, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Jasna, Jana Kasprowicza, Kasztanowa, Janusza Korczaka, Aleksandra Kostki – Napierskiego, Kwiatowa, Łąkowa, prof. Czesława Łuczaka, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Moniuszki, Mariana Mrugowskiego, Leona Niewiadomskiego, Niezłomnych, Jana Nowaka – Jeziorańskiego, Alfonsa Tadeusza Olszaka, marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Bolesława Prusa, Przesmyk, Rynek, Sądowa, Henryka Sienkiewicza, Skwer Św. Wojciecha, Słoneczna, Sportowa, Józefa Trzcińskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Wesoła, Wiosenna, Wincentego Witosa, Wodna, Wybudowanie Świerkówiec, Stanisława Wyspiańskiego, Zbożowa.

Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowego poradnictwa prawnego,
  - udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
  - udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
 - pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją,
 - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
 - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Kontakt z dzielnicowym:
 
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 6, telefon:  47 752 72 06

tel. komórkowy: 786 859 129
 
adres e-mail dzielnicowy.mogilno1@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu odpowiednich przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku nieodbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego skontaktuj się w pierwszej kolejności z dyżurnym jednostki pod numerem 47 752 72 00, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia dzwoń pod numer alarmowy 112 .

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zmniejszenie ilości zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem przez kierujących pojazdami obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu ulic Niezłomnych i Drogi Solidarności w Mogilnie .

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Mogilnie, Urząd Miejski w Mogilnie, zarządcy dróg.