KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Mogilnie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MOGILNIE
 
                                                                           
nadkomisarz Przemysław Tulibacki
 
 
====================================================================
 
PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W MOGILNIE

                                                                                                                                                             

nadkomisarz Tomasz Rybczyński
 

====================================================================

 
 KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

 W STRZELNIE

 

komisarz Jacek Klemens

====================================================================

 

ZASTĘPCA
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

W STRZELNIE

podkomisarz Piotr Paliwoda

 

====================================================================

KIEROWNIK
POSTERUNKU POLICJI

W JEZIORACH WIELKICH

 

aspirant sztabowy Piotr Piaskowski