KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Mogilnie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MOGILNIE
 
                                                                           
podinspektor Przemysław Tulibacki
 
 
====================================================================
 
PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W MOGILNIE

                                                                                                         

podinspektor Tomasz Rybczyński
 

====================================================================

 
 KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

 W STRZELNIE

 

nadkomisarz Jacek Klemens

====================================================================

 

ZASTĘPCA
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

W STRZELNIE

komisarz Piotr Paliwoda

 

====================================================================

KIEROWNIK
POSTERUNKU POLICJI

W JEZIORACH WIELKICH