Z MŁODZIEŻĄ O DOPALACZACH - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

Z MŁODZIEŻĄ O DOPALACZACH

Data publikacji 04.12.2019

Policyjny profilaktyk spotkał się z wychowankami Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. Zajęcia edukacyjne poświęcone były niekorzystnym skutkom używania nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Spotkanie profilaktyczne odbyło się dzisiaj (04.12.2019) w budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. Policjant prewencji podczas godzinnej prelekcji zapoznał słuchaczy z procedurami, jakie są podejmowane w przypadku znalezienia u kogoś nielegalnych środków odurzających. Wyjaśnił także jak rozpoznawać poszczególne substancje narkotyczne, jak działają na organizm człowieka i jakie zagrożenia niosą. Starszy aspirant Tomasz Bartecki apelował do młodych ludzi o rozwagę i świadome podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na całe ich późniejsze życie.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z wprowadzaniem do obrotu i używaniem dopalaczy, ale przede wszystkim poszerzyć wiedzę młodzieży na temat ich zgubnego wpływu na organizm człowieka.

Publikacja: st. asp. Tomasz Bartecki
  • spotkanie profilaktyczne
  • spotkanie profilaktyczne