O DEMORALIZACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

O DEMORALIZACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH

Data publikacji 29.11.2018

Dzielnicowy z mogileńskiej komendy odwiedził uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Parlinie. Na spotkaniu poruszył wiele ciekawych tematów dotyczących demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Wczoraj (28.11.2018) dzielnicowy z mogileńskiej komendy odwiedził uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Parlinie. Podczas spotkania st. asp. Emilian Banaszak omówił wiele ciekawych tematów dotyczących demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich. Zwrócił uwagę na niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagary i zaniedbywanie nauki, zachowania agresywne, ucieczki z domu, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających. Uczniowie poznali katalog czynów karalnych najczęściej popełnianych przez młodych ludzi oraz środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.  Ósmoklasiści nie ograniczyli się tylko do biernego słuchania. Zainteresowani tematem zadawali pytania i dyskutowali na temat różnych sytuacji występujących w szkole i poza nią.

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki