SZKOLILI SIĘ JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY W RODZINIE - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

SZKOLILI SIĘ JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji 29.11.2018

W Centrum Sportowo - Konferencyjnym w Mogilnie odbyło się szkolenie dla instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Podczas spotkania omówiono szczegółowo uprawnienia, kompetencje i obowiązki poszczególnych służb pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. Dlatego bardzo ważna jest współpraca oraz koordynacja działań między nimi. Okazją do budowania wzajemnych relacji między różnymi grupami zawodowymi było szkolenie, które odbyło się wczoraj (28.11.2018) w siedzibie Centrum Sportowo - Konferencyjnego w Mogilnie.

W seminarium wzięli udział dzielnicowi, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, przedstawiciele oświaty i służby zdrowia oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podczas spotkania rozmawiano o uprawnieniach, kompetencjach, obowiązkach i współpracy poszczególnych służb pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wiedza ta z pewnością pozwoli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej i sprawi, że podejmowane działania będą miały charakter kompleksowy.  

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki