Obchody Święta Policji w Mogilnie - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Mogilnie

Data publikacji 12.07.2019

Dzisiaj (12.07.2019) swoje święto obchodzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbył się uroczysty apel. Policyjne awanse, nagrody i wyróżnienia odebrało w sumie 21 osób.

Tegoroczne Święto Policji jest obchodzone w Polsce w sposób szczególny. Za niecałe dwa tygodnie przypada setna rocznica utworzenia Policji Państwowej, którą powołał Sejm ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku.

Święto Policji jest okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za ich pełną poświęcenia i oddania służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uroczysta zbiórka z tej okazji odbyła się dzisiaj (12.07) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przy ul. Rynek 8. W uroczystości, obok funkcjonariuszy i pracowników mogileńskiej komendy udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów oraz innych podmiotów i instytucji na stałe współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Mogilnie. Jednostkę obecnością zaszczycił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, który wręczył wyróżnienia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku z okazji Święta Policji awanse, nagrody i wyróżnienia otrzymało 19 policjantów i 2 pracowników cywilnych. Awanse w stopniach policyjnych i wyróżnienia przedstawiają się następująco:

I.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku,  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,  Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  odznaczył:

aspiranta sztabowego Szczepaniaka Andrzeja

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę  odznaczył:

aspiranta sztabowego Krzewińskiego Mariusza

II. Na podstawie rozkazu personalnego nr 2257 Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora Policji mianowany został:

nadkomisarz Rybczyński Tomasz – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie

Wymienione odznaczenia oraz akt mianowania na wyższy stopień policyjny zostały wręczone podczas tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Święta Policji  w dniu 11 lipca
w Bydgoszczy.

III. Rozkazem personalnym nr 13, z dniem 24 lipca 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji  w Bydgoszczy mianował:

STARSZYM ASPIRANTEM Policji:

- aspiranta Czerwińskiego Jacka

- aspiranta Lisieckiego Marcina

ASPIRANTEM Policji:

- młodszego aspiranta Obiałę Krzysztofa

- młodszego aspiranta Wesołowskiego Mariusza

MŁODSZYM ASPIRANTEM Policji:

- sierżanta sztabowego Batkowską Katarzynę

- sierżanta sztabowego Źrałka Marcina

SIERŻANTEM SZTABOWYM Policji:

- starszego sierżanta Andrzejewskiego Mateusza

- starszego sierżanta Grubczak Eryka

- starszego sierżanta Perlickiego Sławomira

- starszego sierżanta Sadłowskiego Filipa

- starszego sierżanta Zakaszewskiego Piotra

SIERŻANTEM Policji:

- starszego posterunkowego Bartkowiaka Jakuba

IV. Rozkazem personalnym nr 22, z dniem 24 lipca 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji  w Bydgoszczy mianował:

SIERŻANTEM Policji:

- posterunkowego Białek Dariusza

V. Na podstawie rozkazu personalnego nr 158 Komendanta Powiatowego Policji  w Mogilnie, z dniem 24 lipca 2019 roku na stopień starszego posterunkowego Policji mianowany został:

- posterunkowy Dolata Łukasz

- posterunkowy Greilich Paweł

- posterunkowy Wilińska Kinga

Tegoroczne obchody Święta Policji były także okazją do podziękowania dwóm pracownicom cywilnym mogileńskiej komendy, które już za kilka dni zakończą swoją aktywność zawodową i przejdą na zasłużoną emeryturę.

Panie Małgorzata Adamska i Mariola Saran w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych odebrały z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artura Malinowskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie podinsp. Przemysława Tulibackiego okolicznościowe listy oraz symboliczne upominki.

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki